รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงาน สังกัดงานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์

ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ 59/2564  ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ อัตรา สังกัดงานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น  ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เสร็จสิ้นแล้ว
     จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตามเอกสารแนบ  


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
   
  ดาว์นโหลดเอกสาร 1  
โพสต์โดย นายธนศิลป์ ทองไทย : ประกาศเมื่อ 15 ต.ค. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 274 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม