แผนที่คณะวิทยาศาสตร์

85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 045-353401, 08 -1876- 1914, โทรสาร 045-353422


Google Street View

สำนักงานเลขานุการ 
เบอร์โทรติดต่อ ภายใน 4400, ภายนอก (045) 353401-4
ภาควิชาเคมี 
เบอร์โทรติดต่อเลขาภาควิชา ภายใน 4114, ภายนอก (045) 353407
ภาควิชาฟิสิกส์ 
เบอร์โทรติดต่อเลขาภาควิชา ภายใน 4305, ภายนอก (045) 353406
ภาควิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
เบอร์โทรติดต่อเลขาภาควิชา ภายใน 4202, ภายนอก (045) 353408
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 
เบอร์โทรติดต่อเลขาภาควิชา ภายใน 4499

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) | ข้อตกลงด้านสิทธิ์การใช้งาน