ข่าวล่าสุด | ข่าวประกาศ | กิจกรรม | ข่าวรับสมัครงาน | โครงการโอลิมปิก

วิดีโอแนะนำคณะ
วิดีโอคณะวิทย์ในสื่อ

ข่าวประกาศจากภาควิชา
ภาควิชาฟิสิกส์
ขอเชิญร่วมฟังสัมมนา “One-day Machine Learning in Physics”
ภาควิชาฟิสิกส์
ทีมอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ร่วมมือบริษัทพัฒนานวัตกรรมถ่านไม้ไผ่สู่วัสดุแห่งอนาคต
ภาควิชาเคมี
ถาควิชาเคมีสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมให้กับนักศึกษา "ฟรี" โดยอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง (Native English) จาก University of Hawaii (UH) สหรัฐอเมริกา
ภาควิชาเคมี
ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเขียนเรซูเม่ การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสัมภาษณ์งาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ”
ภาควิชาเคมี
นักศึกษาจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 จาก มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
ภาควิชาเคมี
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปฏิทินกิจกรรมคณะ

ปฏิทินห้องเรียนพิเศษ
คลิ๊กที่ปุ่มด้านล่างเพื่อจองห้องเรียนพิเศษ
   จองห้องเรียนพิเศษ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อคุณสุกัญญา พิมพ์บุญมา
งานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โทรสาร 045 353422 โทรศัพท์ 045 353401-4 ต่อ 4422
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) | ข้อตกลงด้านสิทธิ์การใช้งาน