เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งผลและนัดมอบทุนการศึกษามูลนิธิพ่อเคนน้อย แม่บุญ วัดพระศรีเจริญ

มูลนิธิพ่อเคนน้อย แม่บุญ วัดพระศรีเจริญ ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับทุน ประจำปี 2564 ประเภททุนรายปี ทุนละ 4,000 บาท  จำนวน 1 ทุน ผู้ได้รับทุนการศึกษา ได้แก่ นางสาวจิรวดี  มีบุญ  โดยมูลนิธิฯ จะมามอบทุนในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 11.00 น. ทั้งนี้ สถานที่มอบทุน เจ้าหน้าที่ทุนจะประสานงานและแจ้งนัดหมายอีกที อ่านรายละเอียด...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 04/10/2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่น ปีการศึกษา 2564

อ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายข่าว...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 07/09/2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา Science Run (เพิ่มเติมรอบที่ 2)

อ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายข่าว...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 07/09/2564

แบบสำรวจนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองที่อุปการะเสียชีวิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์  กรุณาตอบแบบสำรวจ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 เพื่องานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะได้ส่งข้อมูลเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อไป   คลิกเข้าสู่แบบสำรวจ ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 01/09/2564

แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นจากคณะ ทุนการศึกษามูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง

  ผู้ได้รับคัดเลือกเบื้องต้นจากคณะ จำนวน 1 คน ได้แก่ ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 19/08/2564

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษานักกิจกรรมดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ (ทุน Science Run เพิ่มเติมรอบที่ 2)

รายละเอียดทุน เป็นทุนประเภทรายปี ทุนละ 500 บาท...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 05/08/2564

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงในนามสถาบัน (ทุน Science Run เพิ่มเติมรอบที่ 2)

รายละเอียดทุน เป็นทุนประเภทรายปี ทุนละ 1,000 บาท ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 05/08/2564

สถิติข้อมูลระบบทุนการศึกษา

ทุนแยกตามแหล่งทุน
ทุนแยกตามประเภททุน
ผู้ได้รับทุนทังหมด
ผู้ได้รับทุนแยกปีการศึกษา