ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน ประจำปีการศึกษา 2565

นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 15/11/2565

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม ประจำปีการศึกษา 2565

  นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้&nb...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 15/11/2565

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัคร โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ปีที่ 17

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อรับทุนระดับอุดมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ทุนละ 30,000 บาท/ปี ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 07/10/2565

แจ้งรายชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษา อาหารกลางวัน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติมรอบที่ 1)

กำหนดการสัมภาษณ์  วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.45 น.  ออนไลน์ผ่าน Zoom  เข้าร่วมที่ลิงค์ https://zoom.us/j/2973520175...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 14/09/2565

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาอาหารกลางวัน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติมรอบที่ 1)

นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 06/09/2565

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์

คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับต่างๆ ในสถาบันการศึกษาของรัฐเท่านั้น 3. เป็นครอบครัว...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 11/08/2565

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2565

คุณสมบัติผู้ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา 1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษาหรือรักษาสถานภาพ 2. มีผลการเรียนเฉลี...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 10/08/2565

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง ประจำปีการศึกษา 2565

คุณสมบัติผู้ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา 1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 10/08/2565