ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษายากจน และทุนอาหารกลางวัน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

กำหนดการสัมภาษณ์วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น.  ออนไลน์ผ่าน Zoom เข้าร่วมที่ลิงค์ https://zoom.us/j/2973520175  Meeting ID: 297 352 0175   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ตามเอกสารแนบท้ายข่าว...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 06/07/2565

แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นจากคณะทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เบื้องต้นจากคณะ จำนวน 3 คน  ดังนี้   1. นายณภัทร พรหมคุณากุล 2. นางสาวสุทธิชา ประกิ่ง 3. นางสาวอัยลดา บุษบก​   เพื่อไปสัมภาษณ์ทุนในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ประกอบด้วย 1. ทุนการศึกษาทมูลนิธิบางกอกโพสต์ ประจำปีการศึกษา 2565 2. ทุนการศึกษาบริษัทมิวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ประจำปีการศึกษา 2565 3. ทุนการศึกษาคณะกรรมการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565 4. ทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆร...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 06/07/2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษา เข้ารับมอบทุนในพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารวิจัย คณ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 28/06/2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่น ปีการศึกษา 2565

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษา เข้ารับมอบทุนในพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ อ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายข่าว...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 28/06/2565

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาทมูลนิธิบางกอกโพสต์ ประจำปีการศึกษา 2565

  นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 27/06/2565

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาบริษัทมิวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ประจำปีการศึกษา 2565

  นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา 2. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 27/06/2565

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาคณะกรรมการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565

  นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา 2. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 25/06/2565

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) ประจำปีการศึกษา 2565

  นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา 2. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 25/06/2565

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษายากจน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 24/06/2565