ทุนที่กำลังเปิดรับสมัคร

ที่ชื่อทุนวันที่เปิดรับสมัคร
1ทุนยากจน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 20/07/2567-21/07/2567
2ทุนอาหารกลางวัน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี20/07/2567-21/07/2567
3ทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 20/07/2567-21/07/2567
4ทุนผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี20/07/2567-21/07/2567
5ทุนการศึกษาคุณแม่นันทนา สุขพันธ์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี20/07/2567-21/07/2567
6ทุนพี่สภานักศึกษา ม.อุบลฯ ปีการศึกษา 2565 ให้น้องอิ่มอาหารกลางวัน20/07/2567-21/07/2567
7มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 20/07/2567-21/07/2567