ข่าวประชาสัมพันธ์

กำลังรับสมัคร
เหลือเวลาสมัคร 0 วัน

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2566

คุณสมบัติผู้ประสงค์ขอรับทุน 1. ระดับการศึกษา และผลการศึกษา...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 16/02/2567

ประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

- ทุนมูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน - ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 27/12/2566

แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นจากคณะ ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เบื้องต้นจากคณะ จำนวน 5 คน  เพื่อส่งไปสัมภาษณ์ทุนในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป รายละเอียดดังนี้ กลุ่มที่ 1  ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 22/12/2566

แจ้งกำหนดการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการสัมภาษณ์ทุน วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom โดยเข้าร่วมที่ลิงค์ https://zoom.us/j/2973520175 Meeting ID: 297 352 0175 รายชื่อทุนที่สัมภาษณ์1. ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม 2. ทุนมูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 15/12/2566

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาบริษัท น้ำมันปิโตรเลียม จำกัด ประจำปีการศึกษา 2566

  นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 04/12/2566

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาคณะกรรมการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2566

  นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 29/11/2566