ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2567

  กำหนดการสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.  ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom เข้าร่วมที่ลิงค์ https://us04web.zoom.us/j/79228044728 Meeting ID: 792 2804 4728 Passcode...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 23/04/2567

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2567

ด้วยมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ กำหนดให้ทุนการศึกษาใหม่ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 1 ทุน ซึ่งเป็นทุนที่ให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โดยมูลนิธิฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของนักศึกษา ประกอบด้วย ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 29/03/2567

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2566

คุณสมบัติผู้ประสงค์ขอรับทุน 1. ระดับการศึกษา และผลการศึกษา...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 16/02/2567

ประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

- ทุนมูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน - ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 27/12/2566

แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นจากคณะ ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เบื้องต้นจากคณะ จำนวน 5 คน  เพื่อส่งไปสัมภาษณ์ทุนในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป รายละเอียดดังนี้ กลุ่มที่ 1  ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 22/12/2566

แจ้งกำหนดการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการสัมภาษณ์ทุน วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom โดยเข้าร่วมที่ลิงค์ https://zoom.us/j/2973520175 Meeting ID: 297 352 0175 รายชื่อทุนที่สัมภาษณ์1. ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม 2. ทุนมูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 15/12/2566