ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งผลการคัดเลือกทุนหอพักฟรี

อ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายข่าว...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 09/07/2564

ประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษา บริษัท ซีจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายข่าว...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 08/07/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา บริษัท ซีจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

1. นางสาวเพ็ญพิชชา หมื่นพรม 2. นางสาวพิชญะดา ช่างถม 3. นางสาวสุภาศิณี อ่อนตา 4. นางสาววชิรปาณี แซ่เฮ้ง   ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 25/06/2564

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา บริษัท ซีจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  คุณสมบัติของนักศึกษาผู้ประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษา  1. เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 18/06/2564

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาบริษัท ยิ่งยงมินิมาร์ท จำกัด สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564 (ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564)

นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ในระหว่างลาพักก...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 18/06/2564