ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ แจ้งเรื่องการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายข่าว...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 25/02/2564

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาคนดีศรีคณะวิทยาศาสตร์ (ทุน Science Run)

รายละเอียดทุน เป็นทุนประเภทรายปี จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท   คุณสมบัติของนักศึกษาผู้ประสงค์สมัครขอรับทุน 1. เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี และไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา 2. เป็นนักศึกษาผู้มีความโดดเด่นหรือสร้างชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านดนตรีด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น  ด้านคุณธรรมจ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 24/02/2564

ประกาศให้ทุนตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มีบทบาทในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านการเป็นผู้นำ สังคม อารมณ์ รวมทั้งสติปัญญา ที่ใช้ในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบสามารถแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้   ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 23/02/2564

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่น ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์กำหนดให้ทุนนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีบทบาทหน้าที่ในกิจกรรม หรือชุมนุม หรือสโมสรนักศึกษา ที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และหรือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านสังคม อารมณ์ รวมทั้งสติปัญญา ที่ใช้ในการ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 23/02/2564

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงในนามสถาบัน (ทุน Science Run)

รายละเอียดทุน เป็นทุนประเภทรายปี จำนวน 15 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท คุณสมบัติของนักศึกษาผู้ประสงค์สมัครขอรับทุน 1. เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี และไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา 2. เป็นนักกีฬาที่ได้รับรางวัล ระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไป 3. ได้รับรางวัลในระดับประเทศขึ้นไป ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 23/02/2564

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษานักกิจกรรมดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ (ทุน Science Run)

รายละเอียดทุน เป็นทุนประเภทรายปี จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 500 บาท คุณสมบัติของนักศึกษาผู...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 23/02/2564

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา Science Run

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี นักศึกษาที่ช่วยเหลือกิจกรรมของคณะ หรือมหาวิทยาล...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 23/02/2564

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอุดมศึกษา

ดูรายละเอียด และรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาตามเอกสารแนบท้ายข่าว หรือลิงค์ ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 16/02/2564