ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา จากแหล่งเงินทุนภายนอก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564
21/01/2565
Sansanee
248
รายละเอียดข่าว :

 

1. ทุนการศึกษามูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน ประจำปีการศึกษา 2564 (ประเภททุนต่อเนื่อง) 

2. ทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม ประจำปีการศึกษา 2564 (ประเภททุนรายปี)

3. ทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2564 (ประเภททุนรายปี)

อ่านรายละเอียดประกาศ

 

นักศึกษาที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษาให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน ให้ดาวโหลดเอกสารใบสมัครของมูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน นำส่งฝ่ายทุนการศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 ดาวโหลดใบสมัคร

2. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคน ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน เพื่อฝ่ายทุนการศึกษาจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่อไป