ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครและคัดเลือกทุนอาหารกลางวัน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)

ด้วย สำนักงานพัฒนานักศึกษารับสมัครและคัดเลือกทุนอาหารกลางวัน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)...อ่านต่อ
ประกาศโดย สมบัติ วันที่ 15/09/2566

แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นจากคณะทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เบื้องต้นจากคณะ จำนวน 5 คน  ดังนี้ ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 03/07/2566

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา เรียนดี กิจกรรมเด่น ปีการศึกษา 2566

  ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อเข้ารับทุนการศึกษาในพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ และส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา ที่งานพัฒนา...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 29/06/2566

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่น ปีการศึกษา 2566

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาหรือผู้นำนักศึกษาที่ทำกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 22/06/2566

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) ประจำปีการศึกษา 2566

  นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ในระหว่...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 22/06/2566