ประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติพิเศษ (เรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2565
10/02/2565
Sansanee
221
รายละเอียดข่าว :