ประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)
09/02/2567
Sansanee
47
รายละเอียดข่าว :

กำหนดสอบสัมภาษณ์

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมบุณฑริก

สำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

อ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายข่าว