ข่าวประกาศ
|   วันนี้  |   สัปดาห์  |   เดือน  |   ปี  |

ค้นหาข่าว

เดือน
ปี
คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับผู้บริหารเบ็ญจะมะมหาราชสมาคม มอบทุนสู้ชีวิตให้แก่นักเรียนทุน บมส. ที่เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์
17 ก.ค. 2024
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
ผลการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
04 ก.ค. 2024
โพสต์โดย : ธนศิลป์ ทองไทย
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
04 ก.ค. 2024
โพสต์โดย : ธนศิลป์ ทองไทย
รายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
03 ก.ค. 2024
โพสต์โดย : ธนศิลป์ ทองไทย
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
03 ก.ค. 2024
โพสต์โดย : ธนศิลป์ ทองไทย
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
02 ก.ค. 2024
โพสต์โดย : ธนศิลป์ ทองไทย
รายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
01 ก.ค. 2024
โพสต์โดย : ธนศิลป์ ทองไทย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
01 ก.ค. 2024
โพสต์โดย : ธนศิลป์ ทองไทย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาอาชีวอามัยและความปลอดภัย สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
27 มิ.ย. 2024
โพสต์โดย : ธนศิลป์ ทองไทย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
18 มิ.ย. 2024
โพสต์โดย : ธนศิลป์ ทองไทย
รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2567
14 มิ.ย. 2024
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาอาชีวอามัยและความปลอดภัย สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
10 มิ.ย. 2024
โพสต์โดย : ธนศิลป์ ทองไทย
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาชีววิทยา สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
10 มิ.ย. 2024
โพสต์โดย : ธนศิลป์ ทองไทย
แจ้งเบอร์โทร 045- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใช้งานไม่ได้ทุกเลขหมาย
05 มิ.ย. 2024
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567
31 พ.ค. 2024
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาอาชีวอามัยและความปลอดภัย สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
21 พ.ค. 2024
โพสต์โดย : ธนศิลป์ ทองไทย
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาชีววิทยา สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
21 พ.ค. 2024
โพสต์โดย : ธนศิลป์ ทองไทย
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
21 พ.ค. 2024
โพสต์โดย : ธนศิลป์ ทองไทย
ประกาศ ผลการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
16 พ.ค. 2024
โพสต์โดย : ธนศิลป์ ทองไทย
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
07 พ.ค. 2024
โพสต์โดย : ธนศิลป์ ทองไทย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
25 เม.ย. 2024
โพสต์โดย : ธนศิลป์ ทองไทย
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล poster award จากงานประชุมวิชาการ IRN Symposium 2024
24 เม.ย. 2024
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิก ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2566 (ค่ายคณิตศาสตร์/ฟิสิกส์/ดาราศาสตร์)
05 เม.ย. 2024
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
25 มี.ค. 2024
โพสต์โดย : ธนศิลป์ ทองไทย
ผลการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
22 มี.ค. 2024
โพสต์โดย : ธนศิลป์ ทองไทย
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
21 มี.ค. 2024
โพสต์โดย : ธนศิลป์ ทองไทย
กำหนดการพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
05 ก.พ. 2024
โพสต์โดย : ศันสนืย์ สืบสุข
ประชาสัมพันธ์การส่งโครงการ เพื่อเข้าร่วมการประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2567
03 ม.ค. 2024
โพสต์โดย : ศันสนืย์ สืบสุข
ปฏิทินข่าวและกิจกรรม
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) | ข้อตกลงด้านสิทธิ์การใช้งาน