ข่าวรับสมัครงาน
|   วันนี้  |   สัปดาห์  |   เดือน  |   ปี  |

ค้นหาข่าว

เดือน
ปี
ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ วมว. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
30 ต.ค. 2023
โพสต์โดย : พัชรินทร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
11 ต.ค. 2023
โพสต์โดย : ธนศิลป์ ทองไทย
ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ วมว. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
18 ก.ย. 2023
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ วมว. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
25 ส.ค. 2023
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
รายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ และผู้มีสิทธิ์สอบภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดสอบสอนและสอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
08 ส.ค. 2023
โพสต์โดย : ธนศิลป์ ทองไทย
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
08 ส.ค. 2023
โพสต์โดย : ธนศิลป์ ทองไทย
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ และผู้มีสิทธิ์สอบภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดสอบสอนและสอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
08 ส.ค. 2023
โพสต์โดย : ธนศิลป์ ทองไทย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
27 ก.ค. 2023
โพสต์โดย : ธนศิลป์ ทองไทย
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ชีวการแพทย์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาวิศวกรรมทางการแพทย์ สาขากายอุปกรณ์ สาขาอุปกรณ์การแพทย์ สาขาฟิสิกส์การแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์ สาขาฟิสิกส์วัสดุและชีวการแพทย์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
28 มิ.ย. 2023
โพสต์โดย : ธนศิลป์ ทองไทย
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาชีววิทยา พันธุศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
28 มิ.ย. 2023
โพสต์โดย : ธนศิลป์ ทองไทย
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัด ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
21 มิ.ย. 2023
โพสต์โดย : ธนศิลป์ ทองไทย
ปฏิทินข่าวและกิจกรรม
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) | ข้อตกลงด้านสิทธิ์การใช้งาน