กิจกรรม
|   วันนี้  |   สัปดาห์  |   เดือน  |   ปี  |

ค้นหาข่าว

เดือน
ปี
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อชี้แจงแนวทางการศึกษาและการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
06 มิ.ย. 2024
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมคณบดีพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกัน
06 มิ.ย. 2024
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2567 สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาความก้าวหน้าผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์สู่ระดับสากล
03 มิ.ย. 2024
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
ประชาสัมพันธ์กำหนดการกิจกรรมคณบดีพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
29 พ.ค. 2024
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
ประชาสัมพันธ์กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
29 พ.ค. 2024
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุภาพ ตาเมือง ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
27 พ.ค. 2024
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
นักเรียนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คว้ารางวัล การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566
27 พ.ค. 2024
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
20 พ.ค. 2024
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา/บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัย
20 พ.ค. 2024
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
คณะวิทยาศาสตร์ มอบ. จับมือ สซ.พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนสร้างเครือข่ายวิจัยที่เข้มแข็งสู่ระดับนานาชาติ
07 พ.ค. 2024
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ ที่ได้รับ "รางวัลดี" จากการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Poster ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2567 (UAMC 2024)
29 เม.ย. 2024
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับ บ.ไลอ้อนคิงเทคโนโลยี จำกัด ขับเคลื่อนพันธกิจ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนองสังคม
25 เม.ย. 2024
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมองค์กร สืบสานวัฒนธรรมและทำนุบำรุงประเพณีอันดีงาม ประจำปี 2567
22 เม.ย. 2024
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ MOU บริษัท มาร์ส วัน จำกัด ด้านวิชาการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ยกระดับขีดความสามารถเกษตรกรเป็น Smart Farmer ตามนโยบายของรัฐบาล
18 เม.ย. 2024
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
นักเรียนผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดง จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21
18 เม.ย. 2024
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
ม.อุบลฯ โดย คณะวิทยาศาสตร์ MOU สถาบันวิทยสิริเมธี แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ การฝึกปฏิบัติงานวิจัยและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
21 มี.ค. 2024
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
ม.อุบลฯ ยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เปิดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2566
21 มี.ค. 2024
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2567 (SCI-TECH SYMPOSIUM 2024) “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการปรับตัวและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
21 มี.ค. 2024
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ “มอบเกียรติบัตรนักศึกษาดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566”
21 มี.ค. 2024
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ MOU ความเข้าใจร่วมกับ สกมช. ด้านการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
05 มี.ค. 2024
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
สื่อสารองค์กรคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกิจกรรม Roadshow ด้านการสื่อสารองค์กร
20 ก.พ. 2024
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา/บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
14 ก.พ. 2024
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
14 ก.พ. 2024
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ เสริมกระบวนการเรียนรู้ "ค่ายการยาง ม.อุบลฯ” ครั้งที่ 10
06 ก.พ. 2024
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ เสริมทักษะนักศึกษา อบรมป้องกันและควบคุมอัคคีภัย
06 ก.พ. 2024
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดการแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ จำปาเกมส์ ครั้งที่ 16 “แง๊วแง๊วเกมส์”
05 ก.พ. 2024
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับผู้บริหาร บริษัท อีเคเค อีเกิล (ไทยแลนด์) จำกัด ประชุมหารือแนวทางในการสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาและการรับนักศึกษาจบใหม่เข้าทำงาน
23 ม.ค. 2024
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดพิธีมอบทุนและจัดแสดงผลงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (YSC2024)
19 ม.ค. 2024
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมาคมสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
15 ม.ค. 2024
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกิจกรรมการสื่อสารองค์กรจากนโยบายผู้บริหารลงสู่การปฏิบัติ เนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ. 2567 “ม่วนคัก...ฮัก ม.อุบลฯ”
11 ม.ค. 2024
โพสต์โดย : สมปอง เวฬุวนาธร
ปฏิทินข่าวและกิจกรรม
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) | ข้อตกลงด้านสิทธิ์การใช้งาน