ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้แทนศูนย์ ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก ที่ได้รับเหรียญรางวัล ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้แทนศูนย์ ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก  ปีการศึกษา 2563
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่ได้รับเหรียญรางวัล ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 
ในระหว่างวันที่  8 - 11 มิถุนายน 2564 
โดยมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน
ซึ่งมีรางวัลดังต่อไปนี้


1) นายพนมไพร บุญสุข  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รางวัลเหรียญทอง และรางวัลคะแนนสูงสุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2) นางสาวณัชนันท์ ช่วงสกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย รางวัลเหรียญเงิน

3) นางสาวพิมพกานต์ พลงาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รางวัลเหรียญทองแดง


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=19669

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย ลลิตภัทรา พงษ์มาลี : ประกาศเมื่อ 11 มิ.ย. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 1772 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม