กิจกรรม KM ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้ Google Meet ในการสอนออนไลน์อย่างมืออาชีพ"

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. งานบริการการศึกษา จัดกิจกรรม KM ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้ Google Meet ในการสอนออนไลน์อย่างมืออาชีพ" โดย ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรหม อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และ ผอ. โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยอบรมผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ Online ผ่าน Google Meet และ On-Site ณ ห้อง Smartroom


โปรแกรม Google Meet เป็นโปรแกรมที่รวมอยู่ใน G Suite for Education ของ UBU account ที่ชาว ม.อุบลฯ ใช้ได้ฟรีไม่จำกัดเวลา แต่จำกัดจำนวนที่ไม่เกิน 100 คน ซึ่งสามารถใช้สอนออนไลน์ทดแทน Zoom ได้เป็นอย่างดี


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
   
  ดาว์นโหลดเอกสาร 1  
โพสต์โดย ทุติยาภรณ์ วีระกุล : ประกาศเมื่อ 04 มิ.ย. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 488 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม