รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2563

         ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 7 หน่วยสนามสอบ ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สนามสอบโรงเรียนมุกดาหาร สนามสอบโรงเรียนอำนาจเจริญ สนามสอบโรงเรียนยโสธรพิทยาคม สนามสอบโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สนามสอบโรงเรียนนารีนุกูล และ สนามสอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา นั้น


         บัดนี้การประมวลผลการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. จํานวน 7 ค่าย ได้แก่ ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก ค่ายเคมีโอลิมปิก ค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก ค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก ค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้ารับการอบรมวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่   12 – 26 เมษายน 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมีรายชื่อนักเรียนตามแนบท้ายประกาศนี้


         จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สําหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก กรุณาดาวน์โหลด หนังสือตอบรับเข้าค่ายและขออนุญาตผู้ปกครองเพื่อยืนยันการเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2563 โดยกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ จากนั้นสแกนแบบตอบรับและแนบไฟล์ เพื่อตอบรับเข้าค่าย ที่เว็บไซต์ http://www.olympic.sci.ubu.ac.th/ ในระหว่างวันที่    25 – 31 มกราคม 2564 หากไม่ยืนยันการเข้าค่ายตามเวลาที่กําหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
   
  ดาว์นโหลดเอกสาร 1  
   
  ดาว์นโหลดเอกสาร 2  
โพสต์โดย ลลิตภัทรา พงษ์มาลี : ประกาศเมื่อ 22 ม.ค. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 13276 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม