มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา สายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19)

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา สายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19)  โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา  2562 ระหว่างวันที่  10 - 24 มีนาคม  2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
   
  ดาว์นโหลดเอกสาร 1  
โพสต์โดย ลลิตภัทรา พงษ์มาลี : ประกาศเมื่อ 04 มี.ค. 2020   จำนวนผู้อ่าน : 946 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม