คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสร้างบัณฑิต และงานวิจัย ที่มีคุณภาพและคุณธรรม

  • พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

  • สร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม

  • ผลิตงานวิจัยที่มีมาตรฐาน

  • ให้บริการวิชาการแก่สังคม


  SCDAY ????????? YSC
  ?????????
  ปฏิทินป.ตรี ปฏิทิน บัณฑิต
  nestc2014 ????????????
  ????????? ????????? ?????????
  พี่อภัยวรรณ YSC