วันที่ 27 ม.ค. 2558 คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ และสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จัดประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)          วันที่ 24 -25 ม.ค. 2558 โครงการวมว.โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบโดยการกำกับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการสอบคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รอบสอง