ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่น ปีการศึกษา 2564

อ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายข่าว...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 07/09/2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา Science Run (เพิ่มเติมรอบที่ 2)

อ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายข่าว...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 07/09/2564

แบบสำรวจนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองที่อุปการะเสียชีวิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์  กรุณาตอบแบบสำรวจ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 เพื่องานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะได้ส่งข้อมูลเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อไป   คลิกเข้าสู่แบบสำรวจ ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 01/09/2564

แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นจากคณะ ทุนการศึกษามูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง

  ผู้ได้รับคัดเลือกเบื้องต้นจากคณะ จำนวน 1 คน ได้แก่ ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 19/08/2564

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษานักกิจกรรมดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ (ทุน Science Run เพิ่มเติมรอบที่ 2)

รายละเอียดทุน เป็นทุนประเภทรายปี ทุนละ 500 บาท...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 05/08/2564

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงในนามสถาบัน (ทุน Science Run เพิ่มเติมรอบที่ 2)

รายละเอียดทุน เป็นทุนประเภทรายปี ทุนละ 1,000 บาท ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 05/08/2564

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่น ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์กำหนดให้ทุนนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีบท...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 05/08/2564

ประกาศให้ทุนตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มีบทบาทในการพัฒนาทักษ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 05/08/2564

สถิติข้อมูลระบบทุนการศึกษา

ทุนแยกตามแหล่งทุน
ทุนแยกตามประเภททุน
ผู้ได้รับทุนทังหมด
ผู้ได้รับทุนแยกปีการศึกษา