ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
28/06/2565
Sansanee
331
รายละเอียดข่าว :

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษา เข้ารับมอบทุนในพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์

 

อ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายข่าว