ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2564

นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 18/12/2564

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

  คุณสมบัติผู้สมัคร 1. มีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.80 2. มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ และไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องซ้ำซ้อนกับหน่วยง...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 30/11/2564

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

  สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬภรณ์ วิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์ผู้มีอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้   ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 29/11/2564

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัคร โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ปีที่ 16

  มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัคร นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 02/11/2564

แจ้งผลการคัดเลือกทุนการศึกษา "จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์" ปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักศึกษาได้รับทุน ได้แก่ นางสาวเมธาวดี  แสนทวีสุข ขอให้นักศึกษาส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกทุนการศึกษา ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 รายละเอียดดังนี้ 1. ใบแจ้งรายละเอียดการเปิดบัญชีออมทรัพย์ 2. สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด 3. ใบแสดงผลการศึกษา 4. ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564   อ่านรายละเอียด ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 21/10/2564

แจ้งผลการอนุมัติทุนและพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธินายประจักษ์และนางสาลี่ คนตรงและมูลนิธิพ่อเคนน้อย แม่บุญ วัดพระศรีเจริญ ประจำปี 2564

รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุน 1. ทุนมูลนิธินายประจักษ์และนางสาลี่ คนตรง นายสุธาวริน  อวะภาค 2. ทุนมูลนิธิพ่อเคนน้อย แม่บุญ วัดพระศรีเจริญ นางสาวจิรวดี  มีบุญ กำหนดการมอบทุน วันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี 2   อ่านรายละเอียดกำหนดการ      ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 21/10/2564

แจ้งผลและนัดมอบทุนการศึกษามูลนิธิพ่อเคนน้อย แม่บุญ วัดพระศรีเจริญ

มูลนิธิพ่อเคนน้อย แม่บุญ วัดพระศรีเจริญ ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับทุน ประจำปี 2564 ประเภททุนรายปี ทุนละ 4,000 บาท  จำนวน 1 ทุน ผู้ได้รับทุนการศึกษา ได้แก่ นางสาวจิรวดี  มีบุญ  โดยมูลนิธิฯ จะมามอบทุนในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 11.00 น. ทั้งนี้ สถานที่มอบทุน เจ้าหน้าที่ทุนจะประสานงานและแจ้งนัดหมายอีกที อ่านรายละเอียด...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 04/10/2564

สถิติข้อมูลระบบทุนการศึกษา

ทุนแยกตามแหล่งทุน
ทุนแยกตามประเภททุน
ผู้ได้รับทุนทังหมด
ผู้ได้รับทุนแยกปีการศึกษา