ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

  สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬภรณ์ วิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์ผู้มีอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้   ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 29/11/2564

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัคร โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ปีที่ 16

  มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัคร นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 02/11/2564

แจ้งผลการคัดเลือกทุนการศึกษา "จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์" ปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักศึกษาได้รับทุน ได้แก่ นางสาวเมธาวดี  แสนทวีสุข ขอให้นักศึกษาส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกทุนการศึกษา ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 รายละเอียดดังนี้ 1. ใบแจ้งรายละเอียดการเปิดบัญชีออมทรัพย์ 2. สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด 3. ใบแสดงผลการศึกษา 4. ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564   อ่านรายละเอียด ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 21/10/2564

แจ้งผลการอนุมัติทุนและพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธินายประจักษ์และนางสาลี่ คนตรงและมูลนิธิพ่อเคนน้อย แม่บุญ วัดพระศรีเจริญ ประจำปี 2564

รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุน 1. ทุนมูลนิธินายประจักษ์และนางสาลี่ คนตรง นายสุธาวริน  อวะภาค 2. ทุนมูลนิธิพ่อเคนน้อย แม่บุญ วัดพระศรีเจริญ นางสาวจิรวดี  มีบุญ กำหนดการมอบทุน วันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี 2   อ่านรายละเอียดกำหนดการ      ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 21/10/2564

แจ้งผลและนัดมอบทุนการศึกษามูลนิธิพ่อเคนน้อย แม่บุญ วัดพระศรีเจริญ

มูลนิธิพ่อเคนน้อย แม่บุญ วัดพระศรีเจริญ ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับทุน ประจำปี 2564 ประเภททุนรายปี ทุนละ 4,000 บาท  จำนวน 1 ทุน ผู้ได้รับทุนการศึกษา ได้แก่ นางสาวจิรวดี  มีบุญ  โดยมูลนิธิฯ จะมามอบทุนในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 11.00 น. ทั้งนี้ สถานที่มอบทุน เจ้าหน้าที่ทุนจะประสานงานและแจ้งนัดหมายอีกที อ่านรายละเอียด...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 04/10/2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่น ปีการศึกษา 2564

อ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายข่าว...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 07/09/2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา Science Run (เพิ่มเติมรอบที่ 2)

อ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายข่าว...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 07/09/2564

แบบสำรวจนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองที่อุปการะเสียชีวิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์  กรุณาตอบแบบสำรวจ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 เพื่องานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะได้ส่งข้อมูลเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อไป   คลิกเข้าสู่แบบสำรวจ ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 01/09/2564

สถิติข้อมูลระบบทุนการศึกษา

ทุนแยกตามแหล่งทุน
ทุนแยกตามประเภททุน
ผู้ได้รับทุนทังหมด
ผู้ได้รับทุนแยกปีการศึกษา