ข่าวล่าสุด | ข่าวประกาศ | กิจกรรม | ข่าวรับสมัครงาน | โครงการโอลิมปิก

วิดีโอแนะนำคณะ
วิดีโอคณะวิทย์ในสื่อ

ข่าวประกาศจากภาควิชา
ภาควิชาฟิสิกส์
ภาควิชาฟิสิกส์จัด KM : แนวทางดำเนินงานของภาควิชาฟิสิกส์ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
พร้อมให้บริการแล้ว สำหรับหน่วยวิเคราะห์โครโมโซม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภาควิชาฟิสิกส์
ขอเชิญร่วมฟังสัมมนา “One-day Machine Learning in Physics”
ภาควิชาฟิสิกส์
ทีมอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ร่วมมือบริษัทพัฒนานวัตกรรมถ่านไม้ไผ่สู่วัสดุแห่งอนาคต
ภาควิชาเคมี
ถาควิชาเคมีสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมให้กับนักศึกษา "ฟรี" โดยอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง (Native English) จาก University of Hawaii (UH) สหรัฐอเมริกา
ภาควิชาเคมี
ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเขียนเรซูเม่ การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสัมภาษณ์งาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ”
ปฏิทินกิจกรรมคณะ

ปฏิทินห้องเรียนพิเศษ
คลิ๊กที่ปุ่มด้านล่างเพื่อจองห้องเรียนพิเศษ
   จองห้องเรียนพิเศษ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อนางสาวลลิตภัทรา พงษ์มาลี
งานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 0 4535 3400
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) | ข้อตกลงด้านสิทธิ์การใช้งาน