ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัคร โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ปีที่ 17

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อรับทุนระดับอุดมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ทุนละ 30,000 บาท/ปี ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 07/10/2565

แจ้งรายชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษา อาหารกลางวัน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติมรอบที่ 1)

กำหนดการสัมภาษณ์  วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.45 น.  ออนไลน์ผ่าน Zoom  เข้าร่วมที่ลิงค์ https://zoom.us/j/2973520175...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 14/09/2565

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาอาหารกลางวัน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติมรอบที่ 1)

นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 06/09/2565

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์

คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับต่างๆ ในสถาบันการศึกษาของรัฐเท่านั้น 3. เป็นครอบครัว...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 11/08/2565

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2565

คุณสมบัติผู้ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา 1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษาหรือรักษาสถานภาพ 2. มีผลการเรียนเฉลี...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 10/08/2565

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง ประจำปีการศึกษา 2565

คุณสมบัติผู้ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา 1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 10/08/2565

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษายากจน และทุนอาหารกลางวัน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

กำหนดการสัมภาษณ์วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น.  ออนไลน์ผ่าน Zoom เข้าร่วมที่ลิงค์ https://zoom.us/j/2973520175  Meeting ID: 297 352 0175   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ตามเอกสารแนบท้ายข่าว...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 06/07/2565

แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นจากคณะทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เบื้องต้นจากคณะ จำนวน 3 คน  ดังนี้   1. นายณภัทร พรหมคุณากุล 2. นางสาวสุทธิชา ประกิ่ง 3. นางสาวอัยลดา บุษบก​   เพื่อไปสัมภาษณ์ทุนในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ประกอบด้วย 1. ทุนการศึกษาทมูลนิธิบางกอกโพสต์ ประจำปีการศึกษา 2565 2. ทุนการศึกษาบริษัทมิวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ประจำปีการศึกษา 2565 3. ทุนการศึกษาคณะกรรมการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565 4. ทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆร...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 06/07/2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษา เข้ารับมอบทุนในพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารวิจัย คณ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 28/06/2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่น ปีการศึกษา 2565

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษา เข้ารับมอบทุนในพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ อ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายข่าว...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 28/06/2565

สถิติข้อมูลระบบทุนการศึกษา

ทุนแยกตามแหล่งทุน
ทุนแยกตามประเภททุน
ผู้ได้รับทุนทังหมด
ผู้ได้รับทุนแยกปีการศึกษา