คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครค่าย Dream to Science ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมค่าย Dream to Science ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 
เปิดระบบรับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 22 ต.ค. 2564
✅1 คน 1 ค่าย 1 สิทธิ์
✅ไม่มีค่าใช้จ่าย
✅รูปแบบค่าย Online

คุณสมบัติผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 – เขต 33 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
2. หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. มีเกรดเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป


สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
https://reg2.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp
คำแนะนำการสมัครเข้าร่วมโครงการ
https://youtu.be/551WH-l961I


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    https://reg2.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp
    https://youtu.be/551WH-l961I

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย ทุติยาภรณ์ วีระกุล : ประกาศเมื่อ 08 ต.ค. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 281 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม