คณะวิทยาศาสตร์ Facebook Live แนะนำค่าย "Dream to Science" และประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม Facebook Live ในหัวข้อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร (วท.บ.) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยอาจารย์และนักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่


1. อาจารย์อดุลย์เดช ไศลบาท ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. ดร.พรทิพย์ ทาบทอง อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3. ผศ.กานต์นลินญา บุญที อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
4. นายเนติพงษ์ กันยามา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


 


ผ่านเพจ: งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี https://www.facebook.com/UBUEntryOfficial/


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 045-353-120, 045-353122 Facebook: UBUEntryofficial


สามารถรับชมคลิปย้อนหลังได้ที่เพจงานรับเข้าศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ
https://fb.watch/8jYqPnX_Mr/


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    https://fb.watch/8jYqPnX_Mr/
    https://www.facebook.com/UBUEntryOfficial

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย ทุติยาภรณ์ วีระกุล : ประกาศเมื่อ 29 ก.ย. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 364 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม