คณะวิทยาศาสตร์ Facebook Live ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หัวข้อ"Envi Talk พี่ๆ มีเรื่องมาเล่า"

เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม Facebook Live ประชาสีมพันธ์หลักสูตร หัวข้อ "Envi Talk พี่ๆ มีเรื่องมาเล่า" โดยนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้แก่
1. นายวสิษฐ์พล พัทธสีมา นักศึกษาชั้นปีที่ 1
2. น.ส.สิริยากร เครือวัลย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2
3. นายณัฐพงษ์ วรวงศ์  นักศึกษาชั้นปีที่ 3
4. น.ส.นุชนาฏ แซ่โซ่ง  นักศึกษาชั้นปีที่ 3
5. น.ส.ธนพร ชาติมนตรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4
6. น.ส. อาทิตยา ศรีโชค นักศึกษาชั้นปีที่ 4


ผ่านเพจ: งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี https://www.facebook.com/UBUEntryOfficial/


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทร. 045-353-120
, 045-353122 Facebook:UBUEntryofficial
สามารถรับชมคลิปย้อนหลังได้ที่เพจงานรับเข้าศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ
https://fb.watch/8jWCbWkpJ4/


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    https://fb.watch/8jWCbWkpJ4/
    https://www.facebook.com/UBUEntryOfficial

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย ทุติยาภรณ์ วีระกุล : ประกาศเมื่อ 29 ก.ย. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 310 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม