ประกาศแจ้งการปรับเปลี่ยนการจัดค่าย 2 ปีการศึกษา 2562 ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. (ฉบับที่ 2)

ตามประกาศ แจ้งการปรับเปลี่ยนการจัดค่าย 2 ปีการศึกษา 2562  ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.   ฉบับที่ 1  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการค่ายชีววิทยาโอลิมปิก และ ค่ายเคมีโอลิมปิก จะจัดการเรียนการสอนถึงวันพฤหัสบดีที่  19 มีนาคม  2563 จะจัดสอบและปิดค่าย ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563   นั้น 


ในการนี้ เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 และเร่งรัดดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอประกาศหยุดการดำเนินการค่ายโอลิมปิกวิชาการ  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม  2563 เวลา 13.00 น. และจะแจ้งรูปแบบการเรียนการสอน และการสอบคัดเลือก ค่าย 2 ปีการศึกษา 2562 ในภายหลัง   


 


 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
   
  ดาว์นโหลดเอกสาร 1  
โพสต์โดย ลลิตภัทรา พงษ์มาลี : ประกาศเมื่อ 20 มี.ค. 2020   จำนวนผู้อ่าน : 1380 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม