ประกาศเรื่อง กำหนดสิทธิ์อดีตผู้แทนศูนย์ ปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าร่วมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์ ได้พิจารณาการให้สิทธิ์อดีตผู้แทนศูนย์ ปีการศึกษา 2561 สามารถแจ้งเข้าร่วมอบรมวิชาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2562 หรือ เข้าร่วมสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์  ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละค่าย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ดังนั้น สำหรับนักเรียนที่สนใจโปรดกรอก  ใบสมัครสิทธิ์อดีตผู้แทนศูนย์ ปีการศึกษา 2561 เพื่อยืนยันการเข้าร่วม ในปีการศึกษา 2562 ภายในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 หากพ้นกำหนดในช่วงเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
   
  ดาว์นโหลดเอกสาร 1  
โพสต์โดย ลลิตภัทรา พงษ์มาลี : ประกาศเมื่อ 29 ม.ค. 2020   จำนวนผู้อ่าน : 2309 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม