รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าค่าย 2 ปีการศึกษา 2562 ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าค่าย 2 ปีการศึกษา 2562  ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ในระหว่างวันที่ 10 - 24 มีนาคม  2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จํานวน 7 ค่าย ได้แก่ ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก ค่ายเคมีโอลิมปิก ค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก ค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก ค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังมีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 


      สําหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก โปรดตอบรับ เพื่อยืนยันการเข้าค่าย 2 ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ที่เว็บไชต์  http://www.olympic.sci.ubu.ac.th  ได้ตั้งแต่   วันที่ 23 - 30 พฤศจิกายน  2562  หากไม่ยืนยันการเข้าค่าย  ตามเวลาที่กําหนด  ถือว่าท่านสละสิทธิ์  และ   คณะวิทยาศาสตร์  จะดำเนินการเรียกลำดับสำรองถัดไป


 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
   
  ดาว์นโหลดเอกสาร 1  
   
  ดาว์นโหลดเอกสาร 2  
โพสต์โดย ลลิตภัทรา พงษ์มาลี : ประกาศเมื่อ 21 พ.ย. 2019   จำนวนผู้อ่าน : 9291 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม