แจ้งรายชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษา อาหารกลางวัน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติมรอบที่ 1)
14/09/2565
Sansanee
196
รายละเอียดข่าว :

กำหนดการสัมภาษณ์ 

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.45 น. 

ออนไลน์ผ่าน Zoom 

เข้าร่วมที่ลิงค์

https://zoom.us/j/2973520175
Meeting ID: 297 352 0175

รายชื่อผู้สมัครทุนตามเอกสารแนบท้ายข่าว