แจ้งกำหนดการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
15/12/2566
Sansanee
79
รายละเอียดข่าว :

กำหนดการสัมภาษณ์ทุน

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. 
ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom
โดยเข้าร่วมที่ลิงค์ https://zoom.us/j/2973520175

Meeting ID: 297 352 0175

รายชื่อทุนที่สัมภาษณ์
1. ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม
2. ทุนมูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน
3. ทุนคณะกรรมการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. ทุนบริษัท น้ำมันปิโตรเลียม จำกัด
5. ทุนยากจน
6. ทุนอาหารกลางวัน
7. ทุนสำหรับนักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย
8. ทุนพี่สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ ปีการศึกษา 2562 และ ทุนพี่สภานักศึกษา ม.อุบลฯ ปีการศึกษา 2565 ให้น้องอิ่ม อาหารกลางวัน
9. ทุนบริจาคผู้มีจิตศรัทธา 

หมายเหตุ
ให้นักศึกษาเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับแก้ไขข้อมูลในระบบรับสมัครทุนตามคำแนะนำของคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุน