แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษายากจน และทุนอาหารกลางวัน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565
06/07/2565
Sansanee
372
รายละเอียดข่าว :

กำหนดการสัมภาษณ์วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. 

ออนไลน์ผ่าน Zoom เข้าร่วมที่ลิงค์

https://zoom.us/j/2973520175 

Meeting ID: 297 352 0175

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ตามเอกสารแนบท้ายข่าว