ขอเชิญร่วมฟังสัมมนา “One-day Machine Learning in Physics”

ขอเรียนเชิญร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ “One-day Machine Learning in Physics” วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยากรพิเศษร่วมสัมมนา 2 ท่าน

13.00 น. - 15.00 น. ดร.ภาวินทร์ เอี่ยมประเสริฐกุล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายหัวข้อ "Exploring the Applications of Machine Learning in Physical Chemistry Perspective"


15.00 น. - 17.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ อยู่มา
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหัวข้อ "Applications of machine learning in Astrophysics and Dentistry"
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    https://www.facebook.com/photo?fbid=644630327453952&set=a.573462457904073

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย กาญจนา : ประกาศเมื่อ 09 ธ.ค. 2022   จำนวนผู้อ่าน : 3855 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) | ข้อตกลงด้านสิทธิ์การใช้งาน