ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาชีววิทยา สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)  


ตำแหน่งอาจารย์ สาขาชีววิทยา สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งอาจารย์


1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาชีววิทยา สัตวแพทย์ศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสรีรวิทยาของสัตว์ (animal physiology) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ  อัตราเงินเดือน คุณวุฒิปริญญาเอก       33,600.- บาท


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร


 


1. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคล ชั้น 1 ห้อง Sc 105 สำนักงานเลขานุการ อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 0-4535-3423 ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่  10 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในเวลาราชการ    หรือ
2. สมัครทางไปรษณีย์ (EMS) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานตาม ข้อ 4  ส่งถึงงานบริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 ระบุหน้าซองด้วยว่า สมัครงาน ประทับตราไปรษณีย์ปลายทาง (อำเภอวารินชำราบ) ภายในวันปิดรับสมัคร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครขอให้ส่งเอกสารไปรษณีย์ด่วนที่สุด (EMS)    

 


 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
   
  ดาว์นโหลดเอกสาร 1  
   
  ใบสมัคร  
โพสต์โดย ธนศิลป์ ทองไทย : ประกาศเมื่อ 10 มิ.ย. 2024   จำนวนผู้อ่าน : 2059 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) | ข้อตกลงด้านสิทธิ์การใช้งาน