คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อชี้แจงแนวทางการศึกษาและการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

          เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 (ช่วงบ่าย) คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ชั้น 2 ห้อง CLB 5201 อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างอบอุ่น นำทีมโดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ดร.สมปอง เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อชี้แจงแนวทางระเบียบข้อบังคับและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยกับสภาพสังคม การดำรงชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัย และเพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความเข้าใจและทราบถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการปรับตัวในช่วงเปลี่ยนถ่ายจากสถานะการเป็นนักเรียน มาสู่การเป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนข้อมูลด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพของการเป็นนักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ได้ซักถามปัญหา ข้อสงสัย ก่อนเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ จากนั้นเป็นการแนะนำคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ระบบการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.สมปอง เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพด้วยกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และการเตรียมความพร้อมสำหรับการสนัครทุนการศึกษา” ต่อด้วยการแนะนำบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน และแนะนำทีมสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ นำทีมโดย นายสุทธิพงศ์ บัวหอม นายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และทีมงาน เพื่อทำความรู้จักกับน้อง ๆ นักศึกษาใหม่ เนื่องจากในอนาคตจะต้องมีกิจกรรมร่วมกัน จากนักเป็นการตอบข้อซักถาม ก่อนให้นักศึกษาใหม่ทุกคนแยกย้ายพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหลักสูตรต่อไป


ลิงค์ประมวลภาพกิจกรรม โดย คุณประจักกิจ ระวี 
https://drive.google.com/drive/folders/1htWfQFMXGercfQuH7zqWGOhxUeUipvIe?usp=sharingสไลด์ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย สมปอง เวฬุวนาธร : ประกาศเมื่อ 06 มิ.ย. 2024   จำนวนผู้อ่าน : 549 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) | ข้อตกลงด้านสิทธิ์การใช้งาน