คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมคณบดีพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกัน

          เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมคณบดีพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้อง SC138 อาคารวิจัย และ ออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊คไลท์ "คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" นำทีมโดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ดร.สมปอง เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์กับผู้ปกครอง และชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม การดำรงชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัย และเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสเสนอแนวคิด แนวทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกัน อีกทั้ง ยังเป็นการเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จากนั้นเป็นการแนะนำคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ระบบการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.สมปอง เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “สวัสดิภาพ สวัสดิการ และการใช้ชีวิตนักศึกษาใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย” ต่อด้วยหัวหน้าภาควิชาและอาจารย์ประจำหลักสูตรได้แนะนำและตอบข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในหลักสูตรอย่างเป็นกันเอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองในศักยภาพของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทั้งในด้านวิชาการและการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ รวมทั้งการสนับสนุนการฝึกงานและโอกาสในการทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาและมีโอกาสในการทำงานที่ดีในทุกสาขาวิชา


 


 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย สมปอง เวฬุวนาธร : ประกาศเมื่อ 06 มิ.ย. 2024   จำนวนผู้อ่าน : 595 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) | ข้อตกลงด้านสิทธิ์การใช้งาน