รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่าย 2 ปีการศึกษา 2564 ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.

     ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.  ค่าย 1 ปีการศึกษา 2564 แบบผสมผสาน (แบบออนไลน์และในที่ตั้ง) จำนวน 7 ค่าย ได้แก่ 1) ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก 2) ค่ายเคมีโอลิมปิก 3) ค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก 4) ค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก 5) ค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก 6) ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ 7) ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 11 เมษายน 2565 นั้น


      บัดนี้การดำเนินงานได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่าย 2 ปีการศึกษา 2564 ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 5 ค่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้
          1)  ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก แบบผสมผสาน (แบบออนไลน์และในที่ตั้ง)  ในระหว่างวันที่ 16 – 30 เมษายน 2565
          2)  ค่ายเคมีโอลิมปิก แบบในที่ตั้ง ในระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2565
        3)  ค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก ค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก และค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก   แบบผสมผสาน (แบบออนไลน์และในที่ตั้ง) ในระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2565 รายชื่อนักเรียนตามแนบท้ายประกาศนี้


       จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สําหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก กรุณาดาวน์โหลด “หนังสือตอบรับเข้าค่ายและขออนุญาตผู้ปกครอง” เพื่อยืนยันการเข้าค่าย 2 ปีการศึกษา 2564 โดยกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ จากนั้นสแกนแบบตอบรับและแนบไฟล์ เพื่อตอบรับเข้าค่าย ที่เว็บไซต์ http://www.olympic.sci.ubu.ac.th/ ในระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2565 หากไม่ยืนยัน การเข้าค่ายตามเวลาที่กําหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์  ทั้งนี้ อีก 2 ค่าย คณะวิทยาศาสตร์จะประกาศให้ทราบในภายหลัง


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
   
  ดาว์นโหลดเอกสาร 1  
โพสต์โดย ลลิตภัทรา พงษ์มาลี : ประกาศเมื่อ 12 เม.ย. 2022   จำนวนผู้อ่าน : 6329 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) | ข้อตกลงด้านสิทธิ์การใช้งาน