รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2564

         ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 7 หน่วยสนามสอบ ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สนามสอบโรงเรียนมุกดาหาร สนามสอบโรงเรียนอำนาจเจริญ สนามสอบโรงเรียนยโสธรพิทยาคม สนามสอบโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สนามสอบโรงเรียนนารีนุกูล และ สนามสอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา นั้น


         บัดนี้การดำเนินงานได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ดังมีกำหนดการดังต่อไปนี้    


                   1) ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก ค่ายเคมีโอลิมปิก ค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก ค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก เข้าค่ายแบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 6 เมษายน 2565


                  2) ค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าค่ายแบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 10 เมษายน 2565  โดยมีรายชื่อนักเรียนตามแนบท้ายประกาศนี้


         จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สําหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก กรุณา       ดาวน์โหลด “หนังสือตอบรับเข้าค่ายและขออนุญาตผู้ปกครอง” เพื่อยืนยันการเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2564 โดยกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ จากนั้นสแกนแบบตอบรับและแนบไฟล์ เพื่อตอบรับเข้าค่ายแบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://www.olympic.sci.ubu.ac.th/ ในระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2565 หากไม่ยืนยัน การเข้าค่ายตามเวลาที่กําหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ 


ประกาศให้ทราบทั่วกัน


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
   
  ดาว์นโหลดเอกสาร 1  
   
  ดาว์นโหลดเอกสาร 2  
โพสต์โดย ลลิตภัทรา พงษ์มาลี : ประกาศเมื่อ 01 มี.ค. 2022   จำนวนผู้อ่าน : 15967 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย