ประมวลภาพภ่ายกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

          ประมวลภาพภ่ายกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓๐ ในวันพุธ ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๕๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


สามารถดูภาพ/ดาวน์โหลดภาพได้จากลิงค์ https://drive.google.com/drive/folders/10KcsSZsjswnbR5omeYqj_ahlxCBknUOZ?fbclid=IwAR1boLCAS_nZJhST9_mm4JrkoJjge8l7BhR1q8LVI-NNMlbLsBWI0ewnw8w


        คณะวิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณ ทุกท่าน ทุกฝ่ายที่ช่วยสนับสนุนให้งานนี้สำเร็จไปด้วยดี และขอบคุณ คุณประจักกิจ ระวี (แม็ก สื่อรักโฟโต้) ที่ให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์และการถ่ายภาพงานกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์มาโดยตลอด 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    https://drive.google.com/drive/folders/10KcsSZsjswnbR5omeYqj_ahlxCBknUOZ?fbclid=IwAR1boLCAS_nZJhST9_mm4JrkoJjge8l7BhR1q8LVI-NNMlbLsBWI0ewnw8w

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย สมปอง เวฬุวนาธร : ประกาศเมื่อ 24 ธ.ค. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 509 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย