คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการและแทนคำขอบคุณหัวหน้าภาควิชาและผู้แทนคณาจารย์ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ ดร.สมคิด เพ็ญชารี เนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมอบช่อดอกไม้แทนคำขอบคุณ ดร.พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฏ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอาจารย์กุลธรา มหาดิลกรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์ เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง


 


 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย สมปอง : ประกาศเมื่อ 01 พ.ย. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 266 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม