แนวปฏิบัติการขออนุญาตเข้าอาคารในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 8 – 31 ตุลาคม 2564

แนวปฏิบัติการขออนุญาตเข้าอาคารในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 8 – 31 ตุลาคม 2564
สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และบัณฑิตศึกษา


กรณีที่ 1 สำหรับนักศึกษาที่ได้ทำการสแกนลายนิ้วมือเรียบร้อยแล้ว และได้รับอนุญาตให้เข้าอาคาร 
ก่อนวันที่ 7 ตุลาคม 2564


       - สามารถเข้าอาคารในคณะวิทยาศาสตร์ โดยไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม


กรณีที่ 2 สำหรับนักศึกษาที่ได้ทำการสแกนลายนิ้วมือเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าอาคาร


       - ให้กรอกข้อมูลใน Google Form ได้ที่ https://bit.ly/3BmfjJN พร้อมแนบหลักฐานการได้รับวัคซีน Covid-19 หรือใบรับรองผลการตรวจ ATK หรือ RT-PCR ที่มีผลการตรวจเป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
       - นักศึกษาจะสามารถเข้าอาคารได้ หลังจากได้รับอีเมลแจ้งกลับ
       - ในกรณีที่แพทย์วินิจฉัยว่าไม่สามารถรับวัคซีน Covid-19 ได้ ให้ติดต่อที่หัวหน้าภาควิชา      ต้นสังกัดของนักศึกษา


กรณีที่ 3 สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำการสแกนลายนิ้วมือ


       - ให้กรอกข้อมูลใน Google Form ได้ที่ https://bit.ly/3oGak32 พร้อมแนบหลักฐานประกอบ ดังนี้
              1) แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าอาคารในคณะวิทยาศาสตร์สําหรับนักศึกษา โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/3ApeZZn
              2) หลักฐานการได้รับวัคซีน Covid-19 หรือใบรับรองผลการตรวจ ATK หรือ RT-PCR ที่มีผลการตรวจเป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
       - นักศึกษาสามารถติดต่อขอสแกนลายนิ้วมือ หลังจากได้รับอีเมลแจ้งนัดหมาย วัน-เวลาในการสแกนลายนิ้วมือได้ทุกวันทำการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
       - ในกรณีที่แพทย์วินิจฉัยว่าไม่สามารถรับวัคซีน Covid-19 ได้ ให้ติดต่อที่หัวหน้าภาควิชา      ต้นสังกัดของนักศึกษา


หมายเหตุ


       - นักศึกษาทุกคนที่ได้รับอนุญาตให้เข้าอาคารในคณะวิทยาศาสตร์ ให้ติดต่อรับบัตรอนุญาตเข้าอาคารได้ที่โต๊ะ รปภ. อาคารวิจัย โดยต้องแสดงบัตรทุกครั้งเมื่อเข้าปฏิบัติงานในอาคาร และต้องปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด
       - นักศึกษา ชั้นปีที่ 1–3 งดเข้าอาคารในคณะวิทยาศาสตร์


 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
   
  แนวปฏิบัติการขออนุญาตเข้าอาคารในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
โพสต์โดย สมปอง : ประกาศเมื่อ 08 ต.ค. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 811 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม