นักเรียน วมว. คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ สุดเจ๋ง โชว์กึ๋นยกพาเหรดกวาด 25 เหรียญรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์บนเวทีประกวดแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ

          ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   กล่าวว่า  หลังจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เร่งขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 ภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างฐานกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพชั้นสูง เพื่อป้อนเข้าสู่ระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะมีการคัดสรรบุคลากรผู้สอนที่มีศักยภาพและความสามารถจากมหาวิทยาลัยและจากภายนอก พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนเฉพาะตามระดับมาตรฐานโลก (world class standard) ให้เทียบเท่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นต้นแบบโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เพื่อการเรียนรู้และทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาให้เป็นนักวิจัยชั้นสูงในอนาคต 


          โดยปัจจุบันมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแล้วจำนวน 4 รุ่น เป็นจำนวนเกือบ 120 คน ซึ่งทางโครงการของเราได้สนับสนุนให้นักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง และในปีการศึกษาที่ผ่านมา นักเรียนในโครงการ วมว. ได้เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติโดยได้รับเหรียญรางวัลเป็นจำนวนมาก อาทิ รางวัล 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง จากงาน SCiUS Forum ครั้งที่ 10 จัดโดยโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา รางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดงจากงาน MYSCE2021 จัดโดยประเทศมาเลเซีย รางวัล Engineering Honorable Mention Awards และ 3rd Engineering Awards จากงาน INSPO2021 จัดโดยประเทศตุรกี รางวัล 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญทองแดงจากงาน GYSTB2021 จัดโดยเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และ รางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดงจากงาน IYSA2021 จัดโดยประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้ นายปรเมศวร กลางมงคล นักเรียน ม.6 รุ่น 4 ยังได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจและความสำเร็จที่ยืนยันว่า “SCiUS UBU” ความสำเร็จที่สร้างได้ 


          “คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรามีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการสนับสนุนโครงการ วมว.อย่างจริงจังโดยมุ่งพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์  รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรที่จะส่งผลให้นักเรียนในโครงการก้าวไปสู่การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยชั้นนำที่สามารถพัฒนาไปเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพของประเทศชาติในอนาคตต่อไป“ ศ.ดร.ศิริพร กล่าว


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    https://siamrath.co.th/n/283612
    https://www.matichonweekly.com/publicize/article_469020

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย สมปอง : ประกาศเมื่อ 27 ก.ย. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 138 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม