คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม "คณบดีพบปะบุคลากร" และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564

      เมื่อวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม "คณบดีพบปะบุคลากร" และรายงานผลการดำเนินงานของทีมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบออนไลน์(แอปพลิเคชัน zoom) ณ ห้อง sc138 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ นำทีมโดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวครั้งนี้ เพื่อพูดคุยพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อเสนอแนะ แนวทางดำเนินงาน และความคิดเห็นร่วมกัน และเพื่อมุ่งมั่นที่จะยกระดับค่านิยม “ATOMIC” ขององค์กรร่วมกัน อันประกอบด้วย


     Accountability รับผิดชอบต่อการทำงานและสังคม
     Team Work ทำงานเป็นทีม
     Organization Learning เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
     Management by Fact บริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง
     Innovation สร้างสรรค์นวัตกรรม และ
     Customer Focus มุ่งเน้นลูกค้า


     ภายใต้วัฒนธรรมในองค์กร “รวมใจ รวมพลัง ร่วมสร้าง” เพื่อพัฒนาให้คณะวิทยาศาสตร์ก้าวสู่การเป็นสถาบันชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยความมุ่งมั่นต่อไป


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย สมปอง : ประกาศเมื่อ 22 ก.ย. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 248 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม