คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมบรมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การเกษตรอัจฉริยะแบบ Plant Factory”

         เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การเกษตรอัจฉริยะแบบ Plant Factory” ในระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2564 ณ ห้อง Sc131 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้แก่ คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม และได้รับเกียรติจาก นายกฤษณะ  ธรรมวิมล CEO บริษัท มาร์ส วัน จำกัด และบริษัทวังรี เฮลท์ แฟคตอรี่ จำกัด เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การเกษตรอัจฉริยะแบบ Plant Factory” สำหรับวัตถุประสงค์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการบูรณาการความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ในการเกษตรอัจฉริยะเพื่อให้ตอบโจทย์สังคมในยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ ทางคณะวิทยาศาสตร์มีโครงการและเตรียมความพร้อมการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวให้แก่ประชาชนที่สนใจเข้าศึกษาในอนาคตต่อไป


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย สมปอง : ประกาศเมื่อ 15 ก.ย. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 309 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม